Aktuality: Zpětný odběr elektrozařízení

24.1.2019

Zpětný odběr elektrozařízení

S ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat staré elektrozařízení k likvidaci.

 

Ekologickou likvidaci našich výrobků zajišťuje společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady. IČO: 25638955.

 

Na webových stránkách této společnosti se dočtete o neustálé optimalizaci úpravy využitelných (recyklovatelných) odpadů a surovin s cílem dosáhnout jejich co možná nejefektivnějšího využití. https://www.suez.cz/cs-CZ

 

Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru (viz výše). Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete uchovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potencionálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

 

Ve Verneřicích dne 23. 1. 2019

 

Mgr. Martina Landová

Ekolog podniku

 

celý dokument ke stažení zde:

zpětný odběr elektrozařízení